قوانین‌و‌مقررات

سایت کامپیوتر

مرکز کامپیوتر مرکز

کارگاه کامپیوتر عمومی:
شامل ۲۱ کامپیوتر و ویدئو پروژکتور آماده برگزاری کلیه کلا س هایی که نیاز به سیستم دارند
بر روی کلیه سیستم های آخرین نرم افزاهای مربوط به دروس هر رشته نصب شده اند
بر روی کلیه سیستم ها اینترنت پرسرعت جهت استفاده دانشجویان کلاس درس و استفاده در ساعات غیر کلاسی آماده می باشد.

کارگاه تخصصی کامپیوتر:
شامل ۲۱ کامپیوتر و ویدئو پروژکتور آماده برگزاری کلیه کلا س هایی که نیاز به سیستم دارند
بر روی کلیه سیستم های آخرین نرم افزاهای مربوط به دروس هر رشته نصب شده اند
بر روی کلیه سیستم ها اینترنت پرسرعت جهت استفاده دانشجویان کلاس درس و استفاده در ساعات غیر کلاسی آماده می باشد
این کارگاه ویژه رشته فناوری اطلاعات می باشد

کارگاه شبکه و اینترنت
این سایت شامل ۱۶ سیستم جهت استفاده عمومی کلیه دانشجویان می باشد
کلیه تجهیزات شبکه جهت تمرین دروس تخصصی مهیا می باشد


مسئول سایت : رضا جلیلی