قوانین‌و‌مقررات

مشاوران مرکز علمی کاربردی گچساران ۱

دانشجویان محترم می توانند طبق برنامه زیر به واحد مشاوره واقع در ساختمان کلاسها مراجعه نمایند

ردیف

نام و نام خانوادگی مشاور

مدرک تحصیلی

روزهای حضور

ساعات حضور

خدمات

1

شهره محمودیان

دکترای تعلیم و تربیت

چهارشنبه

۱۷ الی ۱۹

مشاوره تحصیلی

مشاوره ازدواج و غیره

پنجشنبه

۹ الی ۱۱

2

ماریانوس قبادی

ارشد مشاوره

یکشنبه

۹ الی ۱۱

مشاوره تحصیلی

مشاوره ازدواج و غیره

پنجشنبه

۱۲ الی ۱۴

3

جهانبخش حشمتی

ارشد علوم تربیتی

چهارشنبه

۸ الی ۱۱

مشاوره تحصیلی

مشاوره ازدواج و غیره