قوانین‌و‌مقررات

گروه های آموزشی

گروه فناوری اطلاعات
کاردانی و کارشناسی
مدیر گروه : دکتر امین هاشمی پور

گروه شیمی و نفت
کاردانی و کارشناسی
مدیر گروه شیمی : مهندس نوید بهرامی
مدیر گروه نفت : مهندس صاحب طواف

گروه برق
کارشناسی
مدیر گروه : دکتر علیرضا قلی زاده

گروه عمران
کاردانی و کارشناسی
مدیر گروه : سید مصطفی حقیقت جو

گروه محیط زیست
کارشناسی
مدیر گروه : مهندس میثم محمدی

گروه حقوق
کاردانی و کارشناسی
مدیر گروه : هدایت اله کاظمی

گروه حسابداری
کاردانی و کارشناسی
مدیر گروه : علی کرمی

گروه مدیریت اداری
کاردانی
مدیر گروه :

گروه پیش دبستانی
کارشناسی
مدیر گروه : خانم دکتر شهره محمودیان

گروه تربیت بدنی
کاردانی
مدیر گروه : سید عبدل افضلی