قوانین‌و‌مقررات

فرم ها

قایل توجه کلیه دانشجویان مرکز علمی کاربردی گچساران ۱
کلیه فرم های مورد نیاز آموزشی و درسی خود را میتوانید از طریق لینک های زیر دریافت نماپید

با کلیک روی عناوین زیر فرم ها را مشاهده نماپید.
 ابلاغیه محروم از تحصیل
اخطار دانشجویان مشروطی
استهشاد محلی
اظهارنامه وام دانشجویی
افزایش سنوات تحصیلی بازگشت تحصیلی
فرم انتقال توام با تغییر رشته در صورت عدم حد نساب
فرم انتقال توام با تغییر رشته
فرم انتقال در صورت عدم حد نساب از سایر استان ها به تهران
فرم پیش ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی
فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام برگزدیگان علمی
تایید تراز معدل مقطع کاردانی دانشجویان نمونه کشوری جهت استفاده از تسهیلات پذیرش دانشجو
تایید معدل برای دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال اخر متقاضی شرکت در پذیرش
تایید معدل برای دانش اموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه صادر نشده است
تایید معدل داوطلبان رتبه اول دوره کاردانی جهت شرکت در پذیرش برگزدیگان علمی
تعهدنامه برای پذیرفته شدگان دارای مغایرات
تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط
تعهدنامه دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه
تعهدنامه کاربینی
تفاهم نامه همکاری آموزشی کاربینی
فرم حذف درس و ترم
درخواست انتقال و مهمان از سایر استان ها به تهران
درخواست انتقال و مهمان در سایر استان ها به غیر از تهران
درخواست انتقال و مهمان در مراکز داخل استان
درخواست تجدید نظر نمره
درخواست صدور دانشنامه
درخواست صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر
درخواست مرخصی تحصیلی
درخواست معادل سازی دروس
درخواست معافیت تحصیلی
دستورالعمل تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان
فرم سهمیه مشاغل
ضوابط آموزشی نسخه دانشجو
فرم انصراف از تحصیل
فرم تسویه حساب
گزارش کار کارورزی
گزارش کار کاربینی
گواهی اشتغال به تحصیل
مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان پذیرش برگزدگان علمی
ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی