قوانین‌و‌مقررات

شرایط فراغت از تحصیل

مراحل فارغ التحصیلی

1-­ قبل از اتمام تحصیل با مراجعه به بایگانی یا سایت مرکز و بررسی پرونده­ی تحصیلی خود از کامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید، مدارک شامل: 6 قطعه عکس 4× 3رنگی زمینه سفید، اصل دیپلم(مختص دانشجویان کاردانی) اصل مدرک کاردانی همراه ریزنمرات(مختص دانشجویان کارشناسی)، تأییدیه تحصیلی مدرک مربوطه، کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه توضیحات، کپی پشت و رو از کارت ملی و پایان خدمت(برای دانشجویان مشمول برگه معافیت تحصیلی الزامیست)و کلیه فیش های واریزی شهریه.

2- مراجعه به سامانه آموزشی و بررسی موارد ذیل:

  • گذراندن تمامی دروس و واحدهای دوره مربوطه (ثبت نمره معادلسازی در صورت وجود)
  • پرداخت کامل شهریه و ثبت فاکتور 100%
  • ثبت نهایی نمرات و عدم وضعیت بررسی نشده برای دروس تجدیدنظر

3- دانشجویان انتقالی/مهمان بایستی کلیه­ی مدارک مربوطه شامل: برگه سازمان سنجش، فرم­های تأیید شده انتقال/مهمان با مهر و امضاء مراکز مبدأ و مقصد، ریز نمرات و یا کارنامه­ی ترم به ترم ممهور به مهر و امضای مرکز مبدأ، مدارک کامل شناسنامه ای و تحصیلی در پرونده­ی آنها موجود باشد.

4- دانشجویانی که ترم آخر را به صورت معرفی به استاد گذرانده اند به محض دریافت نمره از سوی استاد و ثبت در سیستم، جهت اعلام فارغ التحصیلی و اطمینان از گذراندن تمامی دروس به امور فارغ التحصیلان مراجعه کنند.

5- در صورت داشتن وام کمک هزینه تحصیلی(صندوق رفاه) و یا هرگونه بدهی مالی به دانشگاه، ضمن مراجعه به کارشناس و تسویه حساب با واحد مربوطه، فرم تأیید شده آنرا جهت درج در پرونده تحصیلی تحویل بایگانی مرکز نمائید.

6- جهت پیگیری صدور مدرک گواهی موقت لازم است حداقل 2 ماه پس از فارغ التحصیلی به سایت مرکز منوی فارغ التحصیلان-گواهینامه های صادر شده مراجعه و در صورت آماده نبودن مدرک در قسمت نواقص پرونده های فارغ التحصیلان و یا پیگیری از امور فارغ التحصیلان از وضعیت پرونده خود آگاه شوید، بدیهی است در صورت داشتن نواقص این زمان بعد از رفع نقص و تکمیل پرونده محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است مراجعه به مرکز برای تحویل گواهینامه صرفا روز های دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9-15 انجام میشود . از مراجعه در روز های دیگر جدا خودداری فرمایید.

همراه داشتن کارت دانشجوییالزامی می باشد و مدرک دانش آموخته تنها در صورتی به فرد دیگری غیر از صاحب مدرک تحویل می گردد که دارای وکالت نامه محضری از سوی دانش آموخته باشد.

8-برای صدور دانشنامه یا اصل مدرک کاردانی لازم است 6ماه پس از صدورگواهی موقت (تاریخ زیر عکس) ،دانش آموخته با همراه داشتن 2قطعه عکس و تصویر گواهی موقت به امور فارغ التحصیلان مراجعه و فرم درخواست صدور دانشنامه را جهت ارسال به دانشگاه جامع امضاء نماید .

توجه: در صورت ناقص بودن پرونده­ی تحصیلی و عدم مراجعه دانشجو از سیر مراحل فارغ التحصیلی خارج گردیده و پرونده دانش آموخته بایگانی می­گردد و عواقب بعدی آن به عهده­ی خود فرد می­باشد.

امور فارغ التحصیلان مرکز آموزش علمی-کاربردی گچساران 1

مراحل فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلی

1-­ قبل از اتمام تحصیل با مراجعه به بایگانی یا سایت مرکز و بررسی پرونده­ی تحصیلی خود از کامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید، مدارک شامل: 6 قطعه عکس 4× 3رنگی زمینه سفید، اصل دیپلم(مختص دانشجویان کاردانی) اصل مدرک کاردانی همراه ریزنمرات(مختص دانشجویان کارشناسی)، تأییدیه تحصیلی مدرک مربوطه، کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه توضیحات، کپی پشت و رو از کارت ملی و پایان خدمت(برای دانشجویان مشمول برگه معافیت تحصیلی الزامیست)و کلیه فیش های واریزی شهریه.

2- مراجعه به سامانه آموزشی و بررسی موارد ذیل:

  • گذراندن تمامی دروس و واحدهای دوره مربوطه (ثبت نمره معادلسازی در صورت وجود)
  • پرداخت کامل شهریه و ثبت فاکتور 100%
  • ثبت نهایی نمرات و عدم وضعیت بررسی نشده برای دروس تجدیدنظر

3- دانشجویان انتقالی/مهمان بایستی کلیه­ی مدارک مربوطه شامل: برگه سازمان سنجش، فرم­های تأیید شده انتقال/مهمان با مهر و امضاء مراکز مبدأ و مقصد، ریز نمرات و یا کارنامه­ی ترم به ترم ممهور به مهر و امضای مرکز مبدأ، مدارک کامل شناسنامه ای و تحصیلی در پرونده­ی آنها موجود باشد.

4- دانشجویانی که ترم آخر را به صورت معرفی به استاد گذرانده اند به محض دریافت نمره از سوی استاد و ثبت در سیستم، جهت اعلام فارغ التحصیلی و اطمینان از گذراندن تمامی دروس به امور فارغ التحصیلان مراجعه کنند.

5- در صورت داشتن وام کمک هزینه تحصیلی(صندوق رفاه) و یا هرگونه بدهی مالی به دانشگاه، ضمن مراجعه به کارشناس و تسویه حساب با واحد مربوطه، فرم تأیید شده آنرا جهت درج در پرونده تحصیلی تحویل بایگانی مرکز نمائید.

6- جهت پیگیری صدور مدرک گواهی موقت لازم است حداقل 2 ماه پس از فارغ التحصیلی به سایت مرکز منوی فارغ التحصیلان-گواهینامه های صادر شده مراجعه و در صورت آماده نبودن مدرک در قسمت نواقص پرونده های فارغ التحصیلان و یا پیگیری از امور فارغ التحصیلان از وضعیت پرونده خود آگاه شوید، بدیهی است در صورت داشتن نواقص این زمان بعد از رفع نقص و تکمیل پرونده محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است مراجعه به مرکز برای تحویل گواهینامه صرفا روز های دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9-15 انجام میشود . از مراجعه در روز های دیگر جدا خودداری فرمایید.

همراه داشتن کارت دانشجوییالزامی می باشد و مدرک دانش آموخته تنها در صورتی به فرد دیگری غیر از صاحب مدرک تحویل می گردد که دارای وکالت نامه محضری از سوی دانش آموخته باشد.

8-برای صدور دانشنامه یا اصل مدرک کاردانی لازم است 6ماه پس از صدورگواهی موقت (تاریخ زیر عکس) ،دانش آموخته با همراه داشتن 2قطعه عکس و تصویر گواهی موقت به امور فارغ التحصیلان مراجعه و فرم درخواست صدور دانشنامه را جهت ارسال به دانشگاه جامع امضاء نماید .

توجه: در صورت ناقص بودن پرونده­ی تحصیلی و عدم مراجعه دانشجو از سیر مراحل فارغ التحصیلی خارج گردیده و پرونده دانش آموخته بایگانی می­گردد و عواقب بعدی آن به عهده­ی خود فرد می­باشد.

امور فارغ التحصیلان مرکز آموزش علمی-کاربردی گچساران 1