قوانین‌و‌مقررات

سیلابس کلیه رشته های مرکز

سیلابس کلیه رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی گچساران ۱

کاردانی برق

کاردانی گرافیک

کاردانی حسابداری دولتی

کاردانی حسابداری صنعتی

کاردانی حقوق ثبتی

کاردانی حقوق ثبتی ورودی ۹۳ به بعد

کاردانی حقوق شورای حل اختلاف ورودی ۹۳ به بعد

کاردانی فناوی اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی مدیریت امور اداری

کاردانی نفت-تولید و فرواورش

کاردانی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

کاردانی امور بانکی

کاردانی عمران-نقشه برداری مسیر

کاردانی پالایش گاز

کاردانی برنامه سازی کامپیوتر

کاردانی نرم افزار

کاردانی تربیت بدنی

 

مهندسی  برق-الکترونیک صنعتی

کارشناسی حسابداری دولتی

کارشناسی حسابداری مالی

کارشناسی حقوق ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حقوق ارشاد در امور کیفری ورودی ۹۳ به بعد

کارشناسی حقوق ثبتی

کارشناسی حقوق ثبتی ورودی ۹۳ به بعد

مهندسی  فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

مهندسی  فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

مهندسی  محیط زیست

مهندسی عمران-نقشه برداری مسیر

کارشناسی مربی پیش دبستانی