قوانین‌و‌مقررات

پرداخت آنلاین و امور شهریه

شماره حساب های مرکز علمی کاربردی گچساران 1

بانک ملی
0107449300008

بانک قرض الحسنه مهر ایران


بانک تجارت


کلیه حساب های به نام مرکز علمی کاربردی گچساران 1 می باشد.


پس از پرداخت فیش را به امور مالی تحویل دهید.پرداخت آنلاین بزودی راه اندازی خواهد شد