قوانین‌و‌مقررات

رئیس هیئت موسس مرکزموسس و رئیس هیئت موسس مرکز علمی کاربردی گچساران۱

نام و نام خانوادگی : محمد نجاتی
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی
دانشجوی دکتری مدیریت اجرایی

سوابق شغلی :
موسس هنرستان های فنی و حرفه ای غیر دولتی دارالفنون
موسس دبیرستان غیر دولتی شهریار
مسئول بودجه آموزش و پرورش به مدت ۵ سال

موسس مراکز آموزش از راه دور آوای نور


تالیفات :
حمایت مراجع شبه قضایی از حقوق کارگر/انتشارات پارسینه/چاپ اول تابستان ۱۳۹۴
عصمت پیامبر اکرم(ص) از دیدگاه قرآن کریم و روایات/انتشارات آئینه مهر/چاپ اول تابستان  ۱۳۹۴
موانع وحدت امت های اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن کریم/انتشارات دارلفنون/چاپ اول خرداد ۱۳۹۵

بی تردید تاریخ فرهنگ کهن ملت ایران گواه است که ایرانیان همواره برای علم و دانش احترامی وصف ناپذیرقائل بوده و فرزندان خود را برای بارور کردن این گوهر نهفته در وجود آدمی تشویق و ترغیب می نموده اند. .
یکی از رسالت های دانشگاه های کشور حفظ این جایگاه در پهنه گیتی و پرورش نخبگان علمی با اصالت دینی و ملی است. امروزه خوشبختانه فضای علمی دانشگاهها برای پرورش استعدادهای نهفته در نسل جوانان پر انگیزه مابیش از هر زمان دیگری مساعد می باشد. این دانشگاه تلاش می کندتا آنجا که در توان دارد محیطی گسترده رابرای بروز این توانمندی ها فراهم نماید. این مهم در سایه تلاش و مساعدت اساتید مجرب و دانشجویان پر نشاطی به دست می آید که تدریس و تحصیل در این محیط علمی را از افتخارات خود می دانند، از این رو حفظ این میراث و صد البته فعالیت ها ی دانشجویان عزیز در عرصه توانمندی های فرهنگی ، هنری، ورزشی و ... می تواند در ارتقاء و تعالی این محیط آموزشی بسیار تاثیر گذار باشد.
انتظار دانشگاه از دانشجویان عزیز، خصوصاً دانشجویان جدید الورود این است که فضای دانشگاه و شان آن را بشناسند، استعداد های خود را نیز دریابند و در عرصه اخلاق و علم و فعالیت های فوق برنامه کوشا باشند. .
برای اساتید فرهیخته، پرسنل زحمتکش و دانشجویان محترم این دانشگاه آرزوی موفقیت و شادکامی دارم

برادر شما
محمد نجاتی.