قوانین‌و‌مقررات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر محمد صالحی ویسی
دکتر امین هاشمی پور

کارشناس فنی : رضا جلیلی

1.      مدیریت، ساماندهی و پایش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیش بینی اعتبارات مربوط در سطح دانشگاه.

2.      اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و تعریف پروژه های مرتبط با امور فناوری دانشگاه.

3.      اتخاذ اقدامات لازم در جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

4.      ایجاد، گسترش و نظارت بر دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی.

5.      ایجاد، گسترش و پشتیبانی از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

6.      اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد و گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.

7.      ایجاد، گسترش و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

8.      تدوين و اصلاح استانداردها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و     نظارت بر اجرای آن ها در سطح دانشگاه.

9.      نظارت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سطح دانشگاه

10.  حضور در مجامع، نشست ها، همایش ها، جلسات داخلی و بین المللی ، همکالری و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها، درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از دانشگاه

11.  تدوین و پیشنهاد قوانین ، آیین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از دانشگاه.

12.  همکاری واستفاده ازتوانمندی های اعضای هیأت علمی بمنظورانجام امورتخصصی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

13.  اداره فعالیت های مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه داخلی و خارجی.

14.  مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی.

15.  ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه و همکاری در استفاده بهینه از مراکز خدمات رایانه ای دانشگاه.

16.  همکاری با واحدهای دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی.

17.  تهیه و نگهداری نرم افزارهای موردنیاز حوزه های مختلف دانشگاه .

18.  انجام امور مربوط به شبکه اطلاع رسانی داخلی و بین المللی.

19.  حمایت و پشتیبانی از پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه.

20.  برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهان اینترنت، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت.

21.  برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین موردنیاز دانشگاه.

22.  ارائه مشاوره به واحدهای ذی ربط در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه.

23.  نظارت بر تهیه و تأمین نرم افزارهای مورد استفاده در واحدهای مختلف دانشگاه.

24.  طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دوره های مجازی با همکاری واحدهای ذی ربط.

25.  ارائه استانداردهای آموزش الکترونیک.

26.  مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی و کیفی فناوری اطلاعات در دانشگاه.

27.  تدوين برنامه هاي آموزشي درجهت ترفيع و ارتقاي دانش فناوري اطلاعات براي مديران، كاركنان وكارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه با همكاري واحدهای ذی ربط.

28.       مطالعه و بررسي زمينه فناوري سخت افزاري و نرم افزاري و نوآوري و طرح هاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهای مختلف دانشگاه.

29.       تهيه وتدوين استانداردهاودستورالعمل هاي اجرايي به منظور بهره برداري كاربردي از نرم‌افزارها و تجهيزات رايانه‌اي.

30.  ساماندهي و طبقه بندي بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فنا وري اطلاعات در مجموعه واحد های استانی.

31.  ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي و تحقيقاتي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به واحد های استانی.

32.  طراحی و راه‌اندازی مرکز داده در داخل دانشگاه مطابق با استانداردهای تعریف شده.

33.  طراحی، تهیه و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتي مورد نیاز حوزه‌های مختلف دانشگاه.

34.  طراحی و تهیه سیستم‌های آماری مورد نیاز حوزه‌های مختلف دانشگاه متناسب با نیازهای شورای عالی آمار که مورد تأیید وزارت متبوع و دانشگاه.

35.  تعين ضوابط و تهيه آیین نامه‌ی آماری در دانشگاه بر اساس فعالیت حوزه‌های مختلف.

36.     تفکیک اطلاعات موجود و مستندسازی آنها به منظور نگهداری و سهولت دسترسی به آنها.

37.    سازماندهي فعاليت‌هاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات كاركنان تحت سرپرستي

38.  نظارت بر تهيه نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و ... ارجاعي از سوي مقام مافوق

39.     شركت دركميسيون‌ها،سمينارهاوجلسات مختلف حسب دستوروتهيه گزارشهاي موردنياز جهت استحضار مقام مافوق

40.  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق