قوانین‌و‌مقررات

اطلاعیه مدرسین مرکز

قابل توجه کلیه مدرسین مرکز علمی کاربردی گچساران ۱

با توجه به نظر رئیس هئیت موسس و دفتر نظارت و ارزیابی مرکز

رعایت کلیه موارد زیر جهت واگذاری تدریس در ترم مهر 95 الزامی می باشد

۱- رضایت ریاست مرکز از مدرس
۲- رضایت مدیر امور آموزشی و پژوهشی
۳-رضایت مدیر گروه
۴-رضایت مدیریت کلاسها
۵-متاهل بودن مدرس
۶-داشتن کد مدرسی
۷-داشتن بیمه
۸-رضایت دانشجو با مطالعه کارگروه میدانی
۹-داشتن سابقه کار مفید و حسن شهرت


با تشکر
نجاتی